Mundo

lesmethode voor het leergebied mens & maatschappij

Voor Mundo schreef ik zes leerwerkschriften lwoo/vmbo-bk en deed ik deels de eindredactie. Alle lesboeken, werkboeken en projectschriften voor de niveaus vmbo-kgt en vmbo-t/havo/vwo kregen een stevige redactieslag, net als het docentenmateriaal. Ook regelde ik de eerste opzet van de website voor Mundo.

Al met al een flinke klus, in goede samenwerking met uitgever, auteurs en (eind)redacteuren.

>digitale presentatie


• • •