Project EDDA

Expertisecentrum voor Didactische en Digitale Aanpassingen

Ook blinde en slechtziende leerlingen moeten zelfstandig mee kunnen doen in het reguliere onderwijs. Daarvoor moeten visueel ingestelde leermiddelen toegankelijk worden gemaakt. Alleen tekst omzetten naar braille is niet genoeg. Opdrachten moeten worden aangepast. Leerteksten moeten worden beoordeeld. Foto’s en andere afbeeldingen moeten helder worden beschreven of zodanig worden bewerkt dat ze voelbaar zijn voor blinde leerlingen. In samenwerking met uitgeverij Dedicon is een team van educatieve redacteuren bezig om oplossingen te bedenken. Ik ben gevraagd om delen van de aardrijksmethode De Geo te bewerken.

Voorbeeld van een ontoegankelijke opdracht:
- Schrijf in de tekening de volgende woorden in de invulvakken: keerkring (2x), poolcirkel (2x), Noordpool, Zuidpool, evenaar.
- Vul op de invullijnen de juiste breedtegraden in.
- Kleur in de tekening de poolstreken blauw. Kleur de gematigde zone groen. Kleur de tropen rood.

Oplossing:
a. Hoe heten de breedtecirkels op 23 1/2 graden? …
b. Hoe heten de breedtecirkels op 66 1/2 graden? …
c. Waar ben je op 90 graden NB? …
d. Waar ben je op 90 graden ZB? …
e. Hoe heet de lijn op 0 graden? …
f. Stel: je maakt een reis van de Zuidpool naar de Noordpool. Welke luchtstreken reis je door? Noteer ze in de juiste volgorde van zuid naar noord, en noteer erachter door welke breedtecirkels de zones worden begrensd. …


• • •